Hoog/laag constructie

Hoog/laag constructie

Werknemers hebben op de pensioendatum de mogelijkheid om te kiezen voor de hoog/laag constructie. Bij het hoog/laag pensioen is de hoogte van de uitkering variabel. De pensioenuitkering die de werknemer ontvangt is eerst hoger en daarna lager dan het pensioen dat ze normaal zouden ontvangen, of omgekeerd (eerst laag, daarna hoog).

Wanneer is het verstandig te kiezen voor de hoog/laag constructie?

Het is bijvoorbeeld handig te kiezen voor het hoog/laag pensioen als de werknemer direct na de pensionering meer inkomen nodig heeft. Dit kan komen doordat hij of zij nog studerende kinderen heeft. Andersom kan ook, als de werknemer een jonge partner heeft die nog werkt. Die constructie wordt de laag/hoog constructie genoemd.

Wat is wettelijk toegestaan bij de hoog/laag constructie?

Op grond van fiscale wetgeving is een variatie tussen de hoogste en laagste uitkering van maximaal 100:75 toegestaan. Dat wil zeggen dat de laagste uitkering minimaal 75% moet bedragen van de hoogste.

Advies over uitkeren pensioen van VMD Koster