Indexatie

Indexatie

Indexatie is het jaarlijks aanpassen van het pensioen of de aanspraak op pensioen met een bepaald indexatiepercentage. De bepaling van dit percentage kan op verschillende wijzen geschieden, maar meestal wordt het prijsindexcijfer gebruikt. Dit wordt door het CBS berekend.

Voorindexatie en na-indexatie

Een indexatie van de aanspraak op pensioen (dus tot de ingangsdatum) wordt ook wel vóórindexatie genoemd. De indexatie van de ingegane pensioenuitkering wordt ook wel ná-indexatie genoemd.

Contactformulier pensioenadvies