Ondernemingspensioenfonds

Ondernemingspensioenfonds

Een onderneming die niet onder een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) valt, kan besluiten zelf een pensioenfonds op te richten. Hoewel een ondernemingspensioenfonds (opf) een zeer nauwe band heeft met een bedrijf, staat een pensioenfonds juridisch gezien los van dat bedrijf en is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schulden van de onderneming. 

Keuze tussen ondernemingspensioenfonds en verzekerde pensioenregeling

Voor de meeste bedrijven die niet verplicht zijn zich aan te sluiten bij een bpf, is de beste optie een verzekerde pensioenregeling. Alleen voor zeer grote bedrijven kan een opf een betere optie zijn. Natuurlijk kunnen de adviseurs van pensioen.com u ondersteunen bij het maken van de juiste keuze.

Pensioenofferte voor werkgevers

Verschil met bedrijfstakpensioenfonds

Een ondernemingspensioenfonds voert in tegenstelling tot een bedrijfstakpensioenfonds de pensioenregeling uit van slechts één onderneming of een groep van ondernemingen binnen hetzelfde concern.

Wat is een Multi-opf?

Steeds vaker zien wij ook Multi-opf’s. Een Multi-opf ontstaat door samenvoeging van verschillende al bestaande ondernemingspensioenfondsen (die minimaal 5 jaar bestaan). Elk ondernemingspensioenfonds voert daarbij zijn eigen specifieke pensioenregeling uit. Door gezamenlijk de administratie of andere ondersteunende taken uit te voeren, kunnen de kosten voor de pensioenfondsen lager zijn.

Offerte advies over de pensioenregeling