Pensioengevend salaris

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris bestaat uit het totale jaarlijkse bruto salaris, inclusief vakantiegeld en eventuele overige toeslagen. De werkgever is vrij om te bepalen over welke delen van het salaris pensioen wordt opgebouwd. Zo telt de dertiende maand bij sommige regelingen wel mee en bij andere niet. De auto van de zaak mag nooit worden meegenomen bij de pensioenopbouw.

Vanaf wanneer zijn wijzigingen in het salaris geldig?

Salaris wijzigingen die zich in de loop van het jaar voordoen zijn pas vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar geldig. Vanaf dan heeft de wijziging gevolgen voor het pensioengevend salaris.

Welke onderdelen van het salaris tellen mee voor het pensioengevend salaris?

Onder het pensioengevend salaris vallen ook variabele bestanddelen zoals de onregelmatigheidstoeslag (ORT) of de toeslag bij overuren. Deze onderdelen hoeven niet doorgegeven te worden maar moeten één keer per jaar bij de aanlevering van het jaarwerk. Bestanddelen die niet meetellen voor het pensioen zijn onder andere toeslagen voor bereikbaarheids-, aanwezigheids- en slaapdiensten.

Advies over het pensioengevend salaris?

Heeft u financieel advies nodig over de pensioenregeling van uw bedrijf? Wij adviseren u graag over de keuzes die u heeft. Bel 0172 - 245 951 voor een vrijblijvend adviesgesprek of stuur een e-mail.

Contactformulier voor pensioenadvies