Premiecompensatie

Premiecompensatie

Als het ouderdomspensioen vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaat, wordt nog geen AOW-uitkering ontvangen, terwijl bij de pensioenopbouw wel rekening is gehouden met die AOW-uitkering. Met behulp van een overbruggingspensioen kan dit gemis aan AOW worden gecompenseerd.

Om ook het verschil in AOW-premies voor en vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen compenseren, is het toegestaan in het overbruggingspensioen een premiecompensatie op te nemen.

Contactformulier voor pensioenadvies