Tijdelijk ouderdomspensioen (TOP)

Tijdelijk ouderdomspensioen (TOP)

Het tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) wordt ook wel het overbruggingspensioen genoemd. Het betreft het pensioen dat ingaat vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het tijdelijk ouderdomspensioen moet het inkomensverschil vóór de AOW leeftijd overbruggen. TOP kan bestaan uit een extra uitkering die de AOW-uitkering vervangt of om een compensatie voor de nog te betalen sociale verzekeringspremies.

Pensioen consultancy over het tijdelijke ouderdomspensioen?

Wilt u weten wat u als werkgever moet doen wanneer een medewerker eerder met pensioen gaat? De pensioen consultants van pensioen.com vertellen het u graag. Neem contact op voor om een adviesgesprek in te plannen via pensioen.com/consultancy  

Pensioen consultancy voor werkgever