U-rendement

U-rendement

Het U-rendement is gebaseerd op verschillende selecties van de effectieve rendementen op de Nederlandse Staatsobligaties. Het wordt gebruikt voor het bepalen van overdrachtswaarden. Pensioenverzekeraars gebruiken het U-rendement onder andere als maatstaf om de rendementen op beleggingen te bepalen.

Actuele rendementmaatstaven

Het Verbond van Verzekeraars plaatst op de website rendementmaatstaven. Levensverzekeraars kunnen de verschillende rendementmaatstaven gebruiken om de waardegroei van levensverzekeringen te bepalen. Alle maatschappijen zijn geheel vrij om deze maatstaven al dan niet en geheel dan wel gedeeltelijk te gebruiken.

Offerte onafhankelijk pensioenadvies