Uitruil

Uitruil

Wanneer iemand met pensioen gaat, kan hij of zij pensioen uitruilen. Bij uitruil wordt het partnerpensioen verlaagt voor extra ouderdomspensioen of andersom. De deelnemer die pensioen heeft opgebouwd moet dit zelf doorgeven aan de pensioenuitvoerder. 

Aandachtspunten uitruil

  • De partner moet altijd schriftelijk toestemming geven voor uitruil. 
  • Als iemand pensioen uitruilt, wijzigt de hoogte van je pensioenuitkering. Dit kan ook betekenen dat hij of zij in een ander belastingtarief uitkomt.
Offerte persoonlijk financieel advies