Verevening

Verevening

Verevening is de verdeling van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioen in verband met (echt)scheiding. Dit betreft het ouderdomspensioen en het vroegpensioen. Het nabestaandenpensioen gaat wettelijk gezien volledig naar de ex-partner.

Wie is de vereveningsplichtige?

De werknemer die bij scheiding zijn of haar opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken moet verdelen met de ex-partner is de vereveningsplichtige.

Wie is de vereveningsgerechtigde?

De ex-partner van de werknemer die in aanmerking komt voor een gedeelte van het ouderdomspensioen als gevolg van de scheiding.

Offerte persoonlijk financieel advies