Waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Als een werknemer van werkgever wisselt, heeft hij een wettelijk recht op pensioenoverdracht. Bij waardeoverdracht wordt de (contante) waarde van het opgebouwde pensioen overgedragen van de oude pensioenuitvoerder naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Of waardeoverdracht voordelig is, moet per situatie beoordeeld worden.

Regels voor waardeoverdracht pensioen

  • Het besluit tot pensioenoverdracht kan op ieder moment genomen worden. Dus ook jaren nadat van werkgever is gewisseld.
  • De pensioenoverdracht hoeft niet aansluitend plaats te vinden. Dus in plaats van een overdracht van werkgever 1 naar werkgever 2 is ook een overdracht van werkgever 1 naar werkgever 3 toegestaan.
  • Is er sprake van een pensioenfonds met een te lage dekkingsgraad? Dan is waardeoverdracht niet mogelijk.
  • Het is mogelijk dat de werkgever verplicht is bij te betalen voor de waardeoverdracht.

Collectieve waardeoverdracht

Een andere vorm van pensioenoverdracht is collectieve waardeoverdracht. Dit kan wanneer wordt gekozen voor een nieuwe uitvoerder. Hoe zit het met de collectieve waardeoverdracht als met het oog op de nieuwe pensioenwet uw pensioenregeling wijzigt? Wij zoeken het voor u uit.

Kosten waardeoverdracht

Bestaat er een plicht tot waardeoverdracht? Dan mogen er geen kosten aan de gewezen deelnemer in rekening worden gebracht. Bestaat er geen plicht? Dan is de pensioenuitvoerder vrij de administratiekosten los in rekening te brengen. Deze kosten mogen niet in mindering worden gebracht op de overdrachtswaarde.

Bij collectieve waardeoverdracht is vaak advies nodig. Over de advieskosten maakt de werkgever afspraken met de pensioenadviseur.

Contactformulier voor pensioenadvies