Wet Bpf 2000

Wet Bpf 2000

De Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) is het wettelijk kader waarbinnen de deelneming aan een bedrijfstakpensioenfonds verplicht kan worden gesteld.

Verplichte deelname bedrijfstakpensioenfonds?

Voor diverse bedrijfstakken in Nederland geldt dat ondernemingen, die daarin werkzaam zijn, verplicht worden de werknemers aan te melden bij het in de bedrijfstak geldende bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Als uw bedrijf in een dergelijke bedrijfstak werkzaam is, is aanmelding van uw werknemers bij het Bpf verplicht. Om na te gaan of de verplichting geldt, voeren wij een Bpf-toets uit.

Contactformulier voor Bpf-toets