WIA

WIA

WIA staat voor Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen. De wet WIA vult het inkomen van een werknemer die na 2 jaar ziekte nog (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is aan op basis van het aantal uren dat hij of zij nog wél kan werken.

Aanvullen loon werknemer die in de WIA terecht komt

Werknemers die afhankelijk worden van een WIA-uikering, krijgen te maken met een forse terugval van het inkomen. Daarvoor kunt u de WGA-gatverzekering en WIA-excedentverzekering afsluiten.

Advies over inkomensverzekeringen