WIA-excedentpensioen

WIA-excedentpensioen

Het WIA-excedentpensioen is het pensioen voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers met een inkomen boven het maximum dagloon. Zij ontvangen over het inkomen boven het maximum dagloon 70%. Zie ook de informatie over het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wat is het maximum dagloon voor het WIA-excedentpensioen?

Het maximum dagloon wordt per jaar vastgesteld. In 2022 is dit 59.706,00.

Contactformulier voor pensioenadvies