Z-score

Z-score

De Z-score is de jaarlijkse meting van de beleggingsresultaten van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Het feitelijk behaalde rendement op beleggingen wordt vergeleken met het rendement van de normportefeuille. Werkgevers kunnen een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds verlaten als de beleggingsresultaten, gemeten over 5 jaar, onvoldoende zijn.

Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds

Ongeveer 75% van alle werknemers met pensioen neemt deel aan een verplicht gesteld pensioenfonds. Maar wanneer is deze deelname nu verplicht? Veel bedrijven worstelen met deze vraag. Wij kunnen u hiermee helpen.

Advies over de collectieve pensioenregeling