Pensioenregeling payrollers vanaf 1 januari 2021

Pensioenregeling payrollers vanaf 1 januari 2021

Maandag 12 oktober 2020

Pensioenregeling payrollers vanaf 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 veranderen de regels voor payroll en pensioen. U moet het pensioen van de payrollmedewerkers dan onder brengen in een andere pensioenregeling. Bent u een payrollwerkgever? Wij helpen u met de payroll pensioenregeling.

Offerte pensioenregeling payrollers

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgt dat payrollkrachten een sterkere positie hebben op de arbeidsmarkt. Dit heeft ook gevolgen voor de pensioenopbouw van deze werknemers. Want payrollwerkgevers en werkgevers die werknemers incidenteel uitlenen moeten die werknemers met ingang van 1 januari 2021 een adequate pensioenregeling geven.

Adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers: twee opties

De eerste optie is een pensioenregeling te treffen die identiek is aan de basispensioenregeling van de inlener (het bedrijf waar de payrollmedewerker wordt ingezet). Door een pensioenregeling te treffen die identiek is aan de basispensioenregeling van de inlener krijgt het payrollbedrijf mogelijk veel verschillende pensioenregelingen. Dit is daarom in veel situaties niet aan te raden. Er is daarom ook een alternatief.

De tweede optie is door als payrollwerkgever een pensioenregeling te treffen die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De hoogte van de werkgeverspremie is gelijk aan de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland. Dit is nu 14,6% van de pensioengrondslag. Deze normpremie wordt elk jaar opnieuw berekend.
  • De normpremie mag niet aan werknemers worden doorberekend.
  • Er mag geen drempel- of wachttijd gehanteerd worden, de werknemer bouwt vanaf de eerste werkdag pensioen op.
  • De pensioenregeling voorziet in een nabestaandenpensioen. Een nabestaandenpensioen keert een uitkering uit aan nabestaanden als de werknemer overlijdt.

Einde verplichte deelname pensioenfonds StiPP

Tot en met 2020 was deelname in het pensioenfonds StiPP (het verplichte pensioenfonds voor de uitzendsector) verplicht voor payroll- en uitzendorganisaties.  Vanaf 1 januari 2021 eindigt deze verplichtstelling voor payrollwerknemers.

Advies pensioenregeling payrollers

De regelgeving over de pensioenregeling voor payrollers is niet eenvoudig. Onze pensioenspecialisten helpen u daarom graag. Vraag een offerte pensioenregeling payrollers aan zodat wij voor u aan de slag kunnen gaan.

Offerte pensioenregeling payrollers