Pensioenregeling voor buitenlandse werkgevers

Pensioenregeling voor buitenlandse werkgevers

Donderdag 21 februari 2019

Pensioenregeling voor buitenlandse werkgevers is mogelijk

Wat als een buitenlandse werkgever géén inschrijving heeft bij de Kamer van Koophandel, maar wél pensioen wil aanbieden aan het Nederlandse personeel? Is dat mogelijk? Ja, de adviseurs van pensioen.com werken samen met pensioenaanbieders die hier een oplossing voor bieden.

Voorwaarden voor pensioenregeling buitenlandse werkgevers

Heeft een organisatie  geen inschrijving bij de KvK of een Nederlandse rechtsvorm? Dan zijn de volgende voorwaarden verbonden aan het aanbieden van een pensioenregeling voor de Nederlandse werknemers:

  • De werkgever moet een rechtspersoon zijn met een statutaire zetel binnen de Europese Unie.
  • De werkgever moet een vestiging in Nederland hebben van waaruit de werknemers werken. Een vestiging kan ook bestaan uit een kantoor of filiaal aan huis.

Advies aan het buitenlandse hoofdkantoor

Vaak moet de beslissing over een pensioenregeling genomen worden op het hoofdkantoor in het buitenland. Het Nederlandse pensioenstelsel is dan vaak niet goed te begrijpen. Wij geven in dat geval duidelijke presentaties over het Nederlandse pensioenstelsel en de mogelijkheid om een pensioenregeling aan te bieden. Dat kan in het Nederlands en in het Engels.

Pensioencommunicatie in het Nederlands en Engels

Ook als de werknemers geen Nederlands spreken kunt u terecht bij pensioen.com. De pensioencommunicatie voor deelnemers aan de pensioenregeling kan namelijk ook in het Engels. Hier hebben wij al veel ervaring mee.

Advies over het opstarten van een pensioenregeling voor een buitenlandse werkgever

Wij helpen u graag met het opstarten van een pensioenregeling. Eerst beoordelen wij of het mogelijk is om een pensioenregeling te sluiten. Als de uitkomst positief is, gaan we op zoek naar de best passende regeling en welke aanbieder daarvoor de juiste oplossing biedt. Het kan ook zijn dat deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds verplicht is, dat stellen wij vast met onze Bpf-toets. Onze pensioenadviseurs helpen u bij iedere stap in het proces.

Contact form pension advice foreign employers