Transitieplan pensioen voor werkgevers

Transitieplan pensioen voor werkgevers

Vrijdag 7 oktober 2022

Transitieplan pensioen voor werkgevers

De Wet toekomst pensioenen houdt in dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Wijziging naar de nieuwe pensioenregeling moet zorgvuldig gebeuren. We noemen dit de pensioentransitie. Zowel de pensioenuitvoerder als de werkgever zijn wettelijk verplicht een transitieplan op te (laten) stellen.

Advies nieuw pensioenstelsel aanvragen

Wat staat er in het transitieplan?

In het transitieplan worden alle keuzes, overwegingen en berekeningen opgenomen. Op die manier vorm het plan de verantwoording van de evenwichtige overstap naar de nieuwe regeling. Over alle wijzigingen moet de werkgever overeenstemming met de werknemers(vertegenwoordiging) bereiken. Het plan wordt meegezonden bij het verzoek tot instemming aan de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV).

Onderwerpen in het transitieplan

  • Pensioencontract: voor welk contract is er gekozen, het nieuwe contract of de verbeterde premieovereenkomst?
  • Pensioenuitvoerder: hoe om te gaan met bestaande aanspraken en rechten. Wel of niet invaren? En welke overwegingen spelen bij de keuze voor invaren?
  • Effecten: wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep? Hierbij gaat het om het ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. 
  • Evenwichtige overstap: er moet sprake zijn van een evenwichtige overstap. Om dit te bereiken komen er regels voor een adequate pensioencompensatie.  
  • Financieringsplan: er is een financieringsplan voor de compensatie vereist. Uitgangspunt is een kostenneutraliteit voor werkgevers en deelnemers.

Wanneer beginnen met het transitieplan?

Ons advies aan werkgevers is om zich op tijd te oriënteren over de pensioenwijziging én het compensatievraagstuk. Een goede voorbereiding kost tijd en zorgt vaak voor betere beslissingen voor de lange termijn. Starten is mogelijk vanaf 1 juli 2023, het moment dat de Wet toekomst pensioenen in werking treedt.

Begeleiden pensioentransitie en pensioencommunicatie

Als werkgever sta je er niet alleen voor. Wij begeleiden je bij elke stap van de wijziging naar het nieuwe pensioenstelsel. We verliezen daarbij ook de deelnemers niet uit het oog. Zij moeten goed geïnformeerd worden en betrokken worden bij de keuzes. Goede pensioencommunicatie is hierbij onmisbaar. Bel 0172 245 951 voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Advies nieuw pensioenstelsel aanvragen