Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds

Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds

Woensdag 11 mei 2016

Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds

Ongeveer 75% van alle werknemers met pensioen neemt deel aan een verplicht gesteld pensioenfonds. Maar wanneer is deze deelname nu verplicht? Veel bedrijven worstelen met deze vraag. Als u zich vergeet aan te melden kan een bedrijfspensioenfonds (bpf) tot vijf jaar terug de premie alsnog innen. Daarbij is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de bijdragen ter zake van deelneming in een bpf.

Wel of niet verplicht bij een bpf?

De omschrijvingen in de verplichtstellingen zijn pagina’s lang. Hierbij een voorbeeld uit de verplichtstelling van het PMT, het pensioenfonds metaal en techniek. Wie had gedacht dat een bedrijf dat vouwdeuren installeert ook  onder het PMT viel?

Al die middelen die hetzij binnen hetzij buiten het gebouw, woning, bedrijfspand, winkel en/of enige andere localiteit, ongeacht de aard, bestemming en/of gebruiksdoel worden aangewend, al dan niet uitsluitend ter verduistering, afscherming en/of afsluiting, beveiliging in de ruimste zin des woords, separatie compartimentering, zoals:

  • verduisteringsgordijnen hetzij oprolbaar, hetzij schuifbaar;
  • vouwdeuren en vouwwanden al dan niet voorzien van geluidsisolatie;
  • rolhekken, verticaal oprolbaar en samengesteld uit rond of plat materiaal van welke aard dan ook en/of uit aanéén geschoven strippen en/of plaatjes van enig materiaal;

Verplicht deelnemen aan pensioenfonds uitzendbranche?

Een ander voorbeeld is de StiPP, het pensioenfonds voor de uitzendbranche ( detachering). Ook hier is altijd veel onduidelijkheid over wat nu een uitzendkracht is en wat niet. Op 1 juli 2013 heeft de rechtbank Amsterdam hierover een belangrijke uitspraak gedaan, waardoor er nu meer duidelijkheid is. Belangrijk uit dit arrest zijn de volgende standpunten van de rechtbank:

Het gaat daarbij om de feitelijke gang van zaken, niet om hoe een bedrijf zich afficheert op de website. Vervult een werkgever bij de detachering geen allocatiefunctie, dan valt zij niet onder de werking van de verplichtstelling.

Allocatie is de vervanging van arbeid tijdens ziekte of afwezigheid, het opvangen van piekuren of soortgelijke plotseling opkomende  werkzaamheden. Dit bedrijf leverde gespecialiseerde kennis en informatie aan zorginstellingen via haar medewerkers. Aangezien dit geen allocatie is, valt zij niet onder de verplichtstelling van StiPP.

Mag een bedrijf ook een andere pensioenregeling aanbieden?

Sommige bedrijven denken dat het hebben van een andere pensioenregeling ook goed is. Helaas, u bent verplicht aan te sluiten. Hier zijn uitzonderingen op, maar deze komen weinig voor. Iedereen dient de wet te kennen. U moet dus zelf controleren of u onder een verplichtstelling valt. Gelukkig kunnen de pensioenadviseurs van pensioen.com u daarbij helpen. Bel voor een afspraak met 0172 611 116.