Verplichtstelling bij bedrijfstakpensioenfondsen is complex

Verplichtstelling bij bedrijfstakpensioenfondsen is complex

Donderdag 2 februari 2017

Verplichtstelling bij bedrijfstakpensioenfondsen is complex

In 2010 stelde de AFM dat circa de helft van de verzekerde pensioenregelingen waarschijnlijk onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) vallen. Of deze cijfers correct waren is nog steeds de vraag, maar het is een feit dat het door de complexiteit van deze materie met regelmaat fout gaat.

Melden bij BPF

Even terug naar de basis. Een onderneming kan op basis van haar werkzaamheden onder één van de circa 65 verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen vallen. Indien dit het geval is, is de onderneming  wettelijk verplicht zich te melden bij het betreffende BPF. Los van een aantal uitzonderingssituaties, waarin het BPF vrijstelling moet verlenen, betekent dit dat de onderneming verplicht moet gaan deelnemen aan de regeling van het BPF.

Onderzoek verplichte deelname BPF

De toets of u wel of niet onder een BPF-verplichtstelling valt blijkt in de praktijk vaak een lastige klus. Dit heeft in hoofdzaak te maken met het feit dat veel ondernemingen zich bezighouden met meerdere werkzaamheden en verplichtstellingsbesluiten waardoor deze vaak lastig leesbaar zijn. Daarbij kunnen zowel de werkzaamheden als de verplichtstelling die van toepassing is door de jaren heen wijzigen.

Financiële gevolgen bij onterecht niet aansluiten

Als u zich (onterecht) niet heeft aangesloten bij een verplicht BPF, kan deze met terugwerkende kracht premies vorderen (minimaal 5 jaar en soms zelfs 20 jaar). Ook heeft het BPF de mogelijkheid om de schade die hierdoor is ontstaan op de bestuurders te verhalen. Ik hoef u dan ook niet uit te leggen dat dit voor de onderneming enorme financiële gevolgen heeft en zelfs het voortbestaan daarvan in gevaar kan brengen. Dat het BPF hier in de meeste gevallen niet zachtzinnig mee omgaat heeft met name te maken met het feit dat werknemers pensioenaanspraken op het fonds kunnen verhalen, ook als de onderneming zich nooit gemeld heeft en er dus  geen premies zijn afgedragen.

Neem de BPF-toets serieus

Wij merken in de dagelijkse praktijk dat er steeds meer bedrijfstakpensioenfondsen zelf actief onderzoek doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op basis van een KvK-inschrijving of sectorindeling of zelfs door industrieterreinen uit te kammen. De boodschap is: neem de BPF- toets serieus! Laat één en ander aan een professional over die hiermee ervaring heeft en de vele mogelijke valkuilen kent. Hiermee wordt een (eventuele) toekomstige financiële strop voor uw onderneming voorkomen. Uiteraard zijn wij u ook in deze graag van dienst.