Verschillen tussen verzekeraar en APF

Verschillen tussen verzekeraar en APF

Dinsdag 17 mei 2016

Verschillen tussen verzekeraar en APF

Sinds 2016 is Nederland een nieuwe pensioenuitvoerder rijker: het Algemeen Pensioenfonds (APF). Maar wat is dat eigenlijk ? Hoe anders is een APF dan een andere pensioenuitvoerder  zoals een pensioenfonds of een verzekeraar.

Voor de leek lijkt er weinig verschil te zijn of ik mijn ouderdomspensioen nu van een APF of een verzekeraar of een pensioenfonds krijg. De verschillen zijn echter groot. Als werkgever of ondernemingsraad kom je bij de verlenging van je pensioencontract mogelijk tot de keuze tussen deze twee uitvoerders. Waar let je dan op?

Wetgeving en toetsing

Verzekeraars zijn gebonden aan de Wet Financieel Toezicht (WFT) en Solvency II-regels. Deze wetgeving schrijft voor dat verzekeraars hoge kapitaalbuffers op hun balans aanhouden om de toekomstige pensioenuitkeringen ook daadwerkelijk te kunnen garanderen. In combinatie met de aanhoudend lage rente en stijgende levensverwachting is dat een extra reden waarom verzekerde regelingen vaak relatief duur zijn.

In tegenstelling tot verzekeraars valt een APF onder het Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen. In het FTK is geen sprake van de eerder genoemde kapitaalbuffers. Een APF werkt met zogenaamde collectiviteitskringen, hierin worden meevallers en tegenvallers collectief opgevangen binnen de kring en met elkaar gedeeld. Dat kan dus leiden tot indexatie (bij meevallers) of premieverhoging of zelfs het korten van pensioenen (bij tegenvallers). Door de mindere garanties heeft een APF ook een grotere vrijheid in de beleggingen.

Minder garanties

Een APF biedt dus net als een verzekeraar uitkeringsregelingen zoals middelloonpensioen aan. Bij de vergelijking van APF’s en verzekeraars moet je als werkgever of als ondernemingsraad een keuze maken waarbij je niet alleen kiest  op basis van prijs, voorwaarden, dienstverlening, flexibiliteit en communicatie. Maar je kiest ook voor het feit dat een APF geen nominale garanties biedt. Wil je wel deze zekerheid dan kies je dus voor een verzekeraar.

Advies over keuze APF of verzekeraar

Deze keuzes zijn zeer complex, we raden werkgevers en ondernemingsraden dan ook aan om zich te laten begeleiden door een goede pensioenadviseur.  Deze is prima in staat om een antwoord te geven op de vraag: wie is de beste uitvoerder voor de pensioenregeling van mijn bedrijf?