AOW-franchise 2024

AOW-franchise 2024

Vrijdag 8 december 2023

AOW-franchise en maximum pensioengevend loon voor 2024

Onze pensioenspecialisten hebben een overzicht gemaakt van de fiscale en sociale cijfers voor 2024. We informeren u onder andere over de AOW-franchise die per 1 januari 2024 voor uw pensioenregeling van toepassing is.

AOW-franchises 2024

Pensioen wordt meestal berekend aan de hand van de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met een franchise. De AOW-franchise is dat deel van het salaris waarover een werknemer geen pensioen opbouwt omdat na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd over dit deel AOW ontvangen wordt. 

Bij de pensioenopbouw moet dus rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. De franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling is 100/75 of 100/70 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd. Het bedrag moet naar boven worden afgerond.

AOW-franchise

Berekening

2024

(2023)

Beschikbare premie / middelloonregeling

100/75

€ 17.545

€ 16.322

Middelloonregeling en beschikbare premie

100/70

€ 18.798

€ 17.488


Advies over uw pensioenregeling

Maximum pensioengevend loon 2024

De pensioenopbouw wordt gemaximeerd tot een vooraf bepaald pensioengevend salaris. Werknemers met een hoger salaris bouwen geen pensioen meer op over het salaris boven deze aftoppingsgrens. Hier wordt ook geen premie voor betaald. Dit geldt voor het ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen.

Aftoppingsgrens

2024

(2023)

Per 1 januari

€ 137.800

€ 128.810

AOW-franchise eerdere jaren

Pensioenofferte aanvragen