Betere pensioencommunicatie over partnerpensioen noodzakelijk

Betere pensioencommunicatie over partnerpensioen noodzakelijk

Dinsdag 9 april 2019

Betere pensioencommunicatie over partnerpensioen noodzakelijk

Het begrip partnerpensioen blijkt een onbekend of onduidelijk begrip. De resultaten uit het onderzoek van pensioenverzekeraar Aegon bevestigen de noodzaak van goede pensioencommunicatie. Want bij deelnemers aan de pensioenregeling is vaak niet duidelijk welke hoge waarde dit vertegenwoordigt. Dat geldt voor het ouderdomspensioen, maar zeker ook voor het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Wij ondersteunen u graag bij de pensioencommunicatie.

Tarieven advies pensioencommunicatie

Wat is partnerpensioen?

Partnerpensioen is een vorm van nabestaandenpensioen. Het is pensioen dat de partner na overlijden van de deelnemer aan de pensioenregeling levenslang ontvangt. Partners komen alleen in aanmerking voor dit pensioen als zij vóór het overlijden de status van partner hadden volgens de pensioenregeling.

Waarom wordt het partnerpensioen niet begrepen?

Voor een deel ligt de onduidelijkheid dat aan het woord partnerpensioen: het roept veel associaties op die wel met pensioen te maken hebben, maar bij ongeveer twee derde geen associaties die met overlijden te maken hebben. Het zijn vooral mensen die verwachten dat zij zelf of hun partner over onvoldoende inkomen beschikt wanneer één van beide de partners komt te overlijden, die van dit begrip niet op de hoogte zijn.

Maar nog belangrijker is dat er veel onduidelijkheid bestaat over de regeling zelf. Zo weet een derde niet of hun pensioenregeling een partnerpensioen bevat. Nagenoeg de helft van de Nederlanders onder de 45 jaar (47%) heeft er geen idee van of hun pensioenregeling voorziet in een regeling voor nabestaanden. Naarmate men ouder is, is men hier beter van op de hoogte.

Wat zijn de gevolgen van de onvoldoende kennis over het partnerpensioen?

Een kwart heeft uit onwetendheid niet aan hun werkgever doorgegeven dat ze een partner hebben. Dat dit heel belangrijk is, leggen we uit in deze blog. Als mensen wel weten dat ze partnerpensioen opbouwen, betekent dat nog niet dat ze weten hoe hoog de uitkering is. Een derde rekent zich te rijk en denkt dat de uitkering 70% of 100% van het laatstverdiende loon is. Het rijk rekenen kan later grote financiële problemen opleveren.

Aanvragen pensioenofferte