Partnerpensioen

Partnerpensioen

Partnerpensioen is een vorm van nabestaandenpensioen. Het is pensioen dat de partner na overlijden van de deelnemer aan de pensioenregeling levenslang ontvangt. Partners komen alleen in aanmerking voor dit pensioen als zij vóór het overlijden de status van partner hadden volgens de pensioenregeling.

Aanvullende informatie over partnerpensioen

Contactformulier pensioenadvies