Deeltijdpensioen als oplossing voor duurzame inzetbaarheid

Deeltijdpensioen als oplossing voor duurzame inzetbaarheid

Woensdag 20 maart 2019

Deeltijdpensioen als oplossing voor duurzame inzetbaarheid

Voor veel oudere werknemers is de stijgende pensioenleeftijd een probleem. Zij ervaren de hogere AOW-leeftijd als negatief en beklemmend. Goede pensioencommunicatie kan dit negatieve gevoel echter wegnemen. De kans bestaat bijvoorbeeld dat de uitkeringsleeftijd toch weer naar voren gehaald kan worden. Wanneer de werknemer realiseert dat hij of zij niet meer moet, maar mag blijven werken, gaan zij met een heel ander gevoel naar hun werk.

Pensioencommunicatie en duurzame inzetbaarheid

Als werkgever wilt u ook dat de medewerkers die de pensioenleeftijd naderen nog gezond en met plezier naar het werk gaan. Daarom beantwoorden wij de vraag: hoe koppelt u duurzame inzetbaarheid aan pensioencommunicatie?

Is een flexibele pensioenleeftijd mogelijk?

De AOW leeftijd is niet flexibel en wordt vastgesteld door de overheid. Zelf kunnen medewerkers echter voldoende maatregelen nemen om eerder geheel of gedeeltelijk met pensioen te gaan. De meeste pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste pensioendatum te kiezen. Dit is een interessante optie wanneer een werknemer eerder (gedeeltelijk) wil stoppen met werken. Een werknemer hoeft dus niet in alle gevallen in dienst te blijven tot de AOW-leeftijd.

Hoe werkt het deeltijdpensioen?

Deeltijdpensioen is een vorm van vervroegde pensionering, waarbij de werknemer gedeeltelijk blijft werken en gedeeltelijk met pensioen gaat. Bijvoorbeeld als de werknemer 3 in plaats van 5 dagen gaat werken en het pensioen voor 40% ingaat. Dit kan een goede oplossing zijn met het oog op de duurzame inzetbaarheid.

Voordelen van het deeltijdpensioen

Want niet iedereen is fysiek en mentaal volledig in staat om de huidige functie of het bestaande takenpakket goed uit te blijven voeren. Deeltijdpensioen kan dan een hulpmiddel zijn om toch gemotiveerd, productief en gezond te blijven werken. Het biedt mensen de mogelijkheid  om de laatste jaren van hun werkzame bestaan iets meer ruimte en tijd voor zichzelf in te bouwen. Als bedrijf profiteert u ook bij een deeltijdpensioen. Want als de werknemer helemaal zou stoppen, verliest u de vaak zeer waardevolle kennis en ervaring van deze oudere werknemer.

Individueel pensioenadvies voor uw werknemer

Individuele begeleiding of bijvoorbeeld een workshop kunnen helpen om medewerkers inzicht te geven in hun pensioensituatie. Zo kunnen ze een concreet actieplan te maken. Het inzicht verkrijgen kan een hele verlichting zijn. De mindset van de oudere werknemer op het werk kan enorm veranderen. Dit heeft een positief effect op de duurzame inzetbaarheid en verloopt via deze stappen:

  1. Analyse van het pensioen, daarbij wordt ook gekeken naar de hypotheek en spaargeld. Resultaat is dat een realistisch beeld is van de te verwachten situatie.
  2. Na het globale inzicht is het tijd om te kijken naar de wensen.
  3. Daarna gaan we proberen om een concreet actieplan te maken om het doel te bereiken.

Contactformulier pensioencommunicatie