Pensioendatum

Pensioendatum

De pensioendatum is het moment waarop de werknemer met pensioen gaat. Die datum hoeft niet gelijk te zijn aan de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd.

Binnen de meeste pensioenregelingen kan zelf worden bepaald wat de pensioendatum is. Hoe eerder dit pensioen ingaat, hoe lager de maandelijkse uitkering. Ook vallen uitkeringen vóór de AOW-datum in een hoger belastingtarief.

Contactformulier voor pensioenadvies