Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd van werknemers ligt steeds hoger. De AOW-leeftijd, die vanaf 2013 stapsgewijs wordt verhoogd, speelt hierbij een grote rol. De komende jaren zal de AOW-leeftijd verder stijgen tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling

In 2018 is de pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingen verhoogd naar 68 jaar. In de fiscale wetgeving omtrent aanvullende pensioenen wordt de pensioenrichtleeftijd vermeld. Bij de meeste pensioenregelingen bestaat de mogelijkheid om eerder dan wel later met pensioen te gaan dan deze pensioenrichtleeftijd. Zo is er ook de mogelijkheid de pensioenleeftijd gelijk te laten lopen met de AOW-leeftijd.

Contactformulier voor pensioenadvies