Meer pensioen opbouwen met een excedent pensioenregeling

Meer pensioen opbouwen met een excedent pensioenregeling

Donderdag 2 mei 2019

Meer pensioen opbouwen met een excedent pensioenregeling

Als werkgever kunt u werknemers met een hoger inkomen een excedentregeling bieden. Hiermee kunnen ze pensioen opbouwen. Het excedentpensioen wordt ook wel de bijspaarregeling genoemd. Hoe werkt de excedent pensioenregeling?

Pensioen opbouwen boven de salarisgrens van de pensioenregeling

Excedent regelingen kunnen bijvoorbeeld een pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds aanvullen wanneer daar slechts tot een bepaalde salarisgrens opbouw mogelijk is. De excedent regeling is bedoeld voor werknemers met een salaris dat boven het maximum van de bestaande pensioenregeling ligt. Zo kunnen werknemers met hoge inkomens toch een volwaardig pensioen op bouwen.

Mogelijkheden van de excedent pensioenregeling

  • Bij een excedentregeling kan het zowel om ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen als arbeidsongeschiktheidspensioen gaan.
  • Een excedentregeling kan worden ondergebracht bij een andere pensioenuitvoerder dan de uitvoerde die de basisregeling uitvoert.
  • Meestal heeft een excedentregeling de vorm van een beschikbare premieregeling. Daarbij ligt de premie vast en hangt het uiteindelijke pensioen af van de beleggingsopbrengsten en de rentestand op de pensioendatum.

Advies over de bijspaarregeling en excedent pensioenregeling

Wij adviseren uw organisatie graag over de voor- en nadelen en de kosten van de excedent pensioenregeling. Vul daarom onderstaand contactformulier in. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op voor een vrijblijvend adviesgesprek.