Excedent regeling

Excedent regeling

Met een excedent pensioenregeling kunnen extra pensioenaanspraken worden verworven bovenop de pensioenaanspraken uit een basisregeling. Beide pensioenregelingen hebben betrekking op hetzelfde dienstverband.

Offerte advies over de pensioenregeling

Is een excedent regeling geschikt voor uw bedrijf?

Excedent regelingen kunnen bijvoorbeeld een pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds aanvullen wanneer daar slechts tot een bepaalde salarisgrens opbouw mogelijk is. De excedent regeling is bedoeld voor werknemers met een salaris dat boven het maximum van de bestaande pensioenregeling ligt. 

Wilt u advies over de excedent regeling?

De excedent regeling is een soort aanvullende pensioenregeling zodat werknemers met hoge inkomens toch een volwaardig pensioen op kunnen bouwen. Wilt u advies hierover van een onafhankelijk pensioenadviseur die meedenkt met uw bedrijf? Neem contact op met pensioen.com: bel 0172 245 951 of mail info@pensioen.com