Bijspaarregeling

Bijspaarregeling

Bouwt een werknemer te weinig pensioen op? Dan is het mogelijk binnen de bestaande pensioenregeling een bijspaarregeling toe te voegen. Werknemers kunnen extra pensioen bijsparen door extra pensioenpremie op het salaris te laten inhouden. Dit moet wel binnen de fiscale grenzen gebeuren.

Wanneer is een bijspaarregeling mogelijk?

Bijsparen kan als de jaaropbouw lager is dan het maximale opbouwpercentage. Of als het loon niet volledig meetelt voor de pensioenopbouw. Een andere mogelijkheid is als een werknemer  in het verleden te weinig pensioen heeft opgebouwd.

Offerte advies over de pensioenregeling