Moet uw pensioenregeling voor 2019 aangepast worden?

Moet uw pensioenregeling voor 2019 aangepast worden?

Dinsdag 26 juni 2018

Moet uw pensioenregeling van uw bedrijf aangepast worden voor 2019?

Door wetswijzigingen, verbeterde pensioenoplossingen en  veranderende wensen bij deelnemers en werkgevers zijn al veel pensioenregelingen aangepast. Maar nog niet ieder bedrijf heeft een pensioenregeling die voldoet aan de regels en wensen. Welke wijzigingen kunnen of moeten doorgevoerd worden in uw pensioenregeling voor 2019?

Advies over de collectieve pensioenregeling

Verhoging pensioenrichtleeftijd

Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Het gevolg is dat veel pensioenregelingen aangepast moeten worden. Is dit bij uw bedrijf nog niet gebeurd? Dan is het heel belangrijk dat u alsnog uit laat zoeken wat de consequentie is van de hogere pensioenrichtleeftijd.

Omzetten van middelloon naar beschikbare premie

Steeds meer bestaande pensioenregelingen worden omgezet naar beschikbare premieregelingen. In plaats van het garanderen van de uitkering wordt de hoogte van de inleg de nieuwe maatstaf. Werkgevers kiezen hiervoor om de regeling betaalbaar te houden en vooraf duidelijkheid te hebben over de kosten.

Pensioen wordt steeds individueler

Nederlanders willen steeds meer grip op hun financiële toekomst hebben. Steeds meer bedrijven kiezen daarom een regeling waarin deelnemers een eigen pensioenpot opbouwen. Een uitkering voor nabestaanden en pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid worden collectief geregeld. Deelnemers hebben zo invloed op hun oudedagsvoorziening, bijvoorbeeld door meer of juist minder beleggingsrisico te nemen. Goed advies is hierbij noodzakelijk. Zo kan de deelnemer weloverwogen beslissingen nemen en valkuilen vermijden.

Zorgplicht bij aanpassing pensioenregeling

De zorgplicht voor aanpassing van een pensioenregeling moet uiterst zorgvuldig worden ingevuld. Zeker in situaties waarbij er sprake is van een versobering van de bestaande pensioenregeling. Hou er ook rekening mee dat de OR instemmingsrecht heeft bij wijziging van de pensioenregeling. De werkgever blijft altijd verantwoordelijk voor de communicatie naar de deelnemers. Het inhuren van een specialist op dit gebied is noodzakelijk. Wij kunnen u helpen met de pensioencommunicatie.

Pensioencommunicatie

De Wet pensioencommunicatie verplicht ondernemingen informatie te verstrekken die aansluit bij de behoefte van de pensioendeelnemer. Een innovatieve aanpak kan helpen om de aandacht voor pensioen bij werknemers te wekken. Relevantie is daarbij cruciaal, want werknemers komen pas in actie als zij zich herkennen in de aangeboden informatie.

Offerte advies over de pensioenregeling