Beschikbare premieregeling

Beschikbare premieregeling

De beschikbare premieregeling is een pensioenregeling waarbij de werkgever vooraf een premiebedrag toezegt. Het premiebedrag wordt jaarlijks in een polis bij een verzekeraar gestort. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de beschikbaar gestelde premie en eventueel het (beleggings)rendement dat de verzekeraar met de premie behaalt heeft. Het bereikte kapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering. In de pensioenwet heten dergelijke regelingen premieovereenkomsten.

Beschikbare premieregeling en de nieuwe pensioenwet

De invoering van de Wet toekomst pensioenen heeft ook invloed op werkgevers met een beschikbare premieregeling. In het nieuwe pensioenstelsel geldt voor iedere deelnemer, ongeacht zijn leeftijd, hetzelfde percentage van de pensioengrondslag als jaarlijkse beschikbare premie. Nu is er vaak sprake van een stijgend premiepercentage gekoppeld aan de leeftijd. Werkgevers met een beschikbare premieregeling met een stijgend premiepercentage moeten overgaan naar een vlak premiepercentage. Is er al een vlak premiepercentage? Dan zijn de wijzigingen minder ingrijpend.

Lees ook onze blog over de gevolgen van de nieuwe pensioenwet voor beschikbare premieregelingen.

Advies beschikbare premieregeling en de nieuwe pensioenwet

Hoe wordt de premie besteed?

Er zijn drie manieren hoe de verzekeraar de premie kan besteden. Deze manieren zijn beleggen, een gegarandeerd pensioenkapitaal en een gegarandeerde pensioenuitkering.

Beleggen

De eerste vorm is beleggen. Hierbij ligt het beleggingsrisico bij de deelnemer, de werknemer. Beleggen neemt risico's met zich mee en hierdoor is vooraf niet te bepalen hoe hoog het pensioenkapitaal zal zijn. Vaak heeft de werknemer de mogelijkheid om te kiezen voor minimumgaranties of de manier waarop er wordt belegd.

Gegarandeerd pensioenkapitaal

De tweede manier is het gegarandeerde pensioenkapitaal. Dit houdt in dat de verzekeraar de premie gebruikt om een gegarandeerd pensioenkapitaal te verzekeren. De verzekeraar kan hierbij het kapitaal tussentijds en op de pensioendatum verhogen met een winstdeling. Met het pensioenkapitaal koopt de werknemer op de pensioendatum de pensioenuitkering aan. Het pensioenkapitaal staat vast, de hoogte van de uitkering niet.

Gegerandeerde pensioenuitkering

De derde manier is de gegarandeerde pensioenuitkering. Hierbij besteed de verzekeraar de premie direct aan de inkoop van een pensioenuitkering. Met deze manier weet de werknemer zeker hoe hoog de pensioenuitkering zal zijn.

Wat zijn de voor-en nadelen van een beschikbare premieregeling?

Een voordeel voor de werkgever is dat hij niet voor verrassingen komt te staan en vooraf weet wat de hoogte van de premie is. Werknemers hebben in deze regeling soms de keuze om te bepalen wat er met de premies gebeurt. Een nadeel voor de werknemer is echter dat de hoogte van de uitkering soms onzeker is. Bij eventueel tegenvallende beleggingsresultaten ligt het uiteindelijke pensioen lager dan verwacht.

Advies over de beschikbare premieregeling voor werkgevers

Op zoek naar onafhankelijk en duidelijk advies? Neem contact met ons op via 0172 245 951 of vraag een vrijblijvende offerte aan. Onze pensioenadviseurs helpen werkgevers met een goede en toekomstbestendige beschikbare premieregeling.

Offerte advies over de pensioenregeling