Bijzonder partnerpensioen

Bijzonder partnerpensioen

Indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, krijgt de ex-partner recht op het partnerpensioen dat tot die datum is opgebouwd. Dit heet het bijzonder partnerpensioen.

Kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden over het bijzonder partnerpensioen?

Partijen kunnen hierover afwijkende afspraken maken. De ex-partner van de deelnemer kan ook afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden, in een echtscheidingsconvenant of in een afzonderlijke overeenkomst.

Moet de ex-partner zelf actie nemen om het bijzonder partnerpensioen te ontvangen?

Als de ex-partner bekend is bij de pensioenuitvoerder, neemt de uitvoeren na het overlijden van de deelnemer contact op met de ex-partner. 

Contactformulier pensioenadvies