Informeren van werknemers over pensioenopbouw

Informeren van werknemers over pensioenopbouw

Vrijdag 18 maart 2016

Informeren van werknemers over pensioenopbouw

Als het gaat om pensioen is niet elke werknemer even geïnteresseerd. Vroeger kon een werknemer er van uit  gaan dat zijn pensioenvoorziening goed geregeld was. Bij de toen nog gebruikelijke, langdurige dienstverbanden kon hij een redelijk tot goed pensioeninkomen verwachten. Zelfs voor vervroegd pensioen was geld en politieke instemming. Dat is nu wel anders.

Wijs uw werknemers op mijnpensioenoverzicht.nl

Uw werknemer weet ondertussen wel dat hij zijn AOW en pensioen niet meer op zijn 65e hoeft te verwachten. Werknemers weten ook wel dat ze elk jaar overzichten krijgen van hun pensioen, maar het is een minderheid die daadwerkelijk leest wat op zijn Uniform Pensioen Overzicht staat vermeld. Mijn tip: wijs uw werknemer één keer per jaar op het bestaan van de website mijnpensioenoverzicht.nl.

Welke informatie staat op het online pensioenoverzicht?

Hij kan dan zien hoeveel pensioen hij bij u opbouwt, maar ook wat hij uit die andere ‘potjes’ kan verwachten.  Niet alleen bruto maar ook netto wordt een indicatie van het pensioeninkomen gegeven en dat inclusief de te verwachten AOW-uitkering.

Communicatie met uw werknemers

Natuurlijk is pensioen vaak nog een ver-van-mijn-bed show voor uw werknemers. Maar door hen te wijzen op de site mijnpensioenoverzicht.nl en door spreekuren aan te bieden of een pensioeninformatiemiddag te houden, kunt u werknemers meer over hun pensioen te weten laten komen. Wij zijn u daarbij graag van dienst. Samen kunnen we het belang van pensioen als een relevante arbeidsvoorwaarde duidelijk maken.