Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de werknemer om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. Anders gezegd: de werknemer gaat gezond en met plezier naar het werk en draagt een steentje bij aan het succes van de onderneming.

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

Het belang van duurzame inzetbaarheid wordt steeds groter. De kosten voor een zieke werknemer zijn hoog en de financiële gevolgen zijn groot voor zowel de werkgever als de werknemer. Daarnaast is goed (vervangend) personeel steeds moeilijker te vinden en moeten mensen langer doorwerken en dus langer inzetbaar blijven.

Duurzame inzetbaarheid en pensioen

Als werkgever wilt u ook dat de medewerkers die de pensioenleeftijd naderen nog gezond en met plezier naar het werk gaan. U kunt duurzame inzetbaarheid koppelen aan pensioencommunicatie.  Bijvoorbeeld door mee te denken over de flexibele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen.

Individuele begeleiding of bijvoorbeeld een workshop kunnen helpen om medewerkers inzicht te geven in hun pensioensituatie. Zo kunnen ze een concreet actieplan te maken. Het inzicht verkrijgen kan een hele verlichting zijn. De mindset van de oudere werknemer op het werk kan enorm veranderen. Dit heeft een positief effect op de duurzame inzetbaarheid.

Meer informatie over duurzame inzetbaarheid

Op www.verzuimroute.nl  leest u alles over ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid. Voor advies over duurzame inzetbaarheid en pensioen kunt u natuurlijk bij ons terecht. Vul voor een vrijblijvend gesprek het contactformulier in.

Advies pensioen en duurzame inzetbaarheid