Instemmingsrecht OR

Instemmingsrecht OR

De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol  als een bedrijf de pensioenregeling wil aanpassen. Dan is namelijk instemming van de OR vereist. Enerzijds bewaakt de ondernemingsraad de belangen van werknemers en anderzijds mogen zij het  bedrijfsbelang niet uit het oog verliezen. Dit resulteert vaak in een moeilijke keuze waarbij onafhankelijk en duidelijk pensioenadvies voor de OR geen overbodige luxe is.

Pensioenadvies OR

Proces instemmingsrecht OR bij wijzigen pensioenregeling

Als de werkgever een wijziging doorvoert zonder instemming van de OR, dan is deze wijziging ongeldig. Wel moet de OR dan binnen één maand schriftelijk beroep aantekenen. Voor werkgevers en ondernemingsraden is de regelgeving rond de OR en haar bevoegdheden op pensioengebied niet altijd even duidelijk. De adviseurs van pensioen.com begeleiden dit proces daarom van begin tot eind.

Voorbeelden pensioenadvies aan OR

  • Begeleiden OR bij instemming over invoering of wijziging pensioen.
  • Check van de pensioenregeling.
  • Controle voorwaarden bij aanbod van een gewijzigde pensioenregeling.
  • Geschil over pensioen met de werkgever oplossen.
  • Collectieve waardeoverdracht (verstandig of niet).
  • Second opinion pensioenregeling.
  • Begeleiden van ondernemingsraden bij geschillen.