Middelloonregeling

Middelloonregeling

De middelloonregeling is een pensioenregeling waarbij de hoogte van het ouderdomspensioen wordt berekend op grond van het gemiddelde salaris. Het pensioen dat is opgebouwd is gegarandeerd. Dit is dus een defined benefit regeling, waar een beschikbare premieregeling een defined contribution regeling is.

Hoe werkt de middelloonregeling?

Met een middelloonregeling bouwt de deelnemer ieder jaar een stukje pensioen op over het loon dat in dat jaar is verdiend. Wanneer de pensioendatum wordt bereikt, worden al die stukjes bij elkaar opgeteld. Dat bepaalt hoe hoog het pensioen is. De hoogte van het pensioen wordt dus bepaald door de hoogte van het salaris en de periode dat de deelnemer in dienst is.

Offerte advies over de pensioenregeling