Overdrachtswaarde

Overdrachtswaarde

De overdrachtswaarde is belangrijk bij de waardeoverdracht van het pensioen van een deelnemer. Het is de vastgestelde contante waarde van de over te dragen pensioenaanspraken of pensioenrechten.

Contactformulier voor pensioenadvies