Pensioenaanspraak

Pensioenaanspraak

Een pensioenaanspraak is het pensioen waar deelnemers aan een pensioenregeling na hun pensionering recht op hebben.

Pensioenaanspraak is opgebouwd pensioen dat nog niet is uitgekeerd

Een pensioenaanspraak kan gelden voor de werknemer (deelnemer) zelf of voor de nabestaanden als de (gewezen) werknemer vóór de pensioendatum overlijdt. Er zijn dus twee mogelijkheden bij een pensioenaanspraak:

  1. Een nog niet ingegane pensioenuitkering waar de werknemer recht op heeft als deze de pensioendatum bereikt.
  2. Het pensioenbedrag waar de nabestaanden recht op hebben als de (gewezen) werknemer vóór de pensioendatum overlijdt.
Contactformulier pensioenadvies