Pensioengerechtigde leeftijd

Pensioengerechtigde leeftijd

De pensioengerechtigde leeftijd is de leeftijd waarop op grond van de pensioenregeling het pensioen moet ingaan. Dit is dus iets anders dan de pensioenleeftijd (de leeftijd dat iemand met pensioen gaat) en de pensioenrichtleeftijd (de leeftijd die in de fiscale wetgeving wordt gebruikt voor de berekening van de maximaal toegestane pensioenopbouw).

Pensioengerechtigde leeftijd en de AOW-leeftijd

In de meeste pensioenregelingen is de pensioengerechtigde leeftijd gelijk aan de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd staat in de wet en wordt stapsgewijs verhoogd.

Is afwijken van de pensioenleeftijd in het pensioenreglement mogelijk?

Afwijken van de pensioendatum is mogelijk wanneer de pensioenovereenkomst dit toestaat.

Contactformulier voor pensioenadvies