Uitkeringsovereenkomst

Uitkeringsovereenkomst

De uitkeringsovereenkomst is een overeenkomst inzake een vastgestelde pensioenuitkering, zoals een eindloonregeling  of middelloonregeling. Deze regeling wordt ook wel de defined benefit genoemd. Bij deze regeling staat de hoogte van de pensioenuitkering voor de deelnemer bij het afsluiten vast. De hoogte van de pensioenpremie staat niet vast.

Verschillende vormen werknemerspensioen