Uniforme rekenmethodiek (URM)

Uniforme rekenmethodiek (URM)

URM staat voor uniforme rekenmethodiek. Het belangrijkste uitgangspunt van de URM is dat deelnemers aan een pensioenregeling een zo realistisch mogelijk beeld krijgen van de totale oudedagsvoorziening (AOW en pensioen). Niet alleen een verwacht scenario, maar ook een ongunstig en een gunstig scenario.

Drie pensioenuitkomsten op basis van URM

Deelnemers krijgen drie pensioenuitkomsten te zien die zijn berekend op basis van de uniforme rekenmethodiek:

  1. Verwacht scenario (als het gaat zoals verwacht)
  2. Slecht weer scenario (als het tegenzit)
  3. Goed weer scenario (als het meezit)

Pensioencommunicatie over de URM

De cijfers bij het slecht weer scenario veroorzaken mogelijk een schrikreactie: staat mijn pensioen er zo slecht voor? Meestal stappen deelnemers dan als eerste naar de werkgever. Het is daarom verstandig op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en hier helder over te communiceren. Wij kunnen u ondersteunen bij de pensioencommunicatie.

Adviesgesprek pensioencommunicatie