Hoe hoog is de pensioenuitkering bij de beschikbare premieregeling?

Hoe hoog is de pensioenuitkering bij de beschikbare premieregeling?

Maandag 2 september 2019

Hoe hoog is de pensioenuitkering bij de beschikbare premieregeling?

Bij een beschikbare premieregeling staat de hoogte van het pensioen vooraf niet vast. Deelnemers bouwen met hun premie en rendement een vermogen op, waarmee zij op pensioendatum een levenslange uitkering aankopen. Maar de hoogte van de uitkering valt soms lager uit dan verwacht. Goede pensioencommunicatie van werkgevers helpt om teleurstellingen te voorkomen.

Doorbeleggen na het pensioen

Deelnemers hebben sinds kort overigens de mogelijkheid na hun pensioen met een deel van hun vermogen door te beleggen. Dat vergroot de kans op een hogere uitkering, maar kan ook zorgen dat het pensioen verder daalt.

Beter informeren over het pensioen

Pensioendeelnemers zijn zich niet altijd bewust dat de risico’s van een tegenvaller bij deze regelingen volledig bij de werknemer liggen. Werkgevers spelen een belangrijke rol bij de bewustwording van medewerkers. Bijvoorbeeld door de aandacht te vestigen op de UPO’s die worden verstrekt. Deelnemers ontvangen namelijk elk jaar een overzicht waarop staat welk pensioen zij naar verwachting aan kunnen kopen met hun opgebouwde vermogen.

Uniforme Rekenmethodiek

Vanaf oktober 2019 zijn verzekeraars verplicht daarbij Uniforme Rekenmethodiek toe te passen. Het belangrijkste uitgangspunt van de URM is dat deelnemers aan een pensioenregeling een zo realistisch mogelijk beeld krijgen van de totale oudedagsvoorziening (AOW en pensioen). Niet alleen een verwacht scenario, maar ook een ongunstig en een gunstig scenario.

Advies over de beschikbare premieregeling

De pensioenregeling is een waardevolle arbeidsvoorwaarde, maar vraagt wel om uitleg. Wij helpen u met de keuze voor de juiste pensioenregeling en ook met de pensioencommunicatie naar uw medewerkers. Een vrijblijvend adviesgesprek? Vraag een pensioenofferte aan.

Offerte pensioenregeling aanvragen of vergelijken