WGA

WGA

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA is onderdeel van de WIA en bedoeld voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard met een loonverlies tussen de 35 en 80%. Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn maar die waarschijnlijk (gedeeltelijk) zullen herstellen, vallen onder de WGA.

Loonaanvulling arbeidsongeschikte werknemers

Werknemers die afhankelijk worden van een WGA-uikering, krijgen te maken met een forse terugval van het inkomen. Daarvoor kunt u een WGA-verzekering afsluiten. Dit zijn goede aanvullingen op de pensioenregeling. Wij adviseren u hier 

Advies over verzekering WGA