WVB

WVB

WVB staat voor Wet verplichte beroepspensioenregeling. Dit is het wettelijk kader waarbinnen deelneming aan een beroepspensioenfonds verplicht kan worden gesteld. Of de verplichtstelling voor u geldt, kunnen wij voor u onderzoeken.

Pensioenofferte