Risico's beschikbare premieregeling voor werknemer

Risico's beschikbare premieregeling voor werknemer

Maandag 10 oktober 2016

Risico's beschikbare premieregeling voor werknemer

Beschikbare premieregeling zijn populair bij werkgevers. Met name de goed te begroten kosten zijn een groot pluspunt.  Maar is het voor werknemers ook een aantrekkelijke regeling? Want de risico’s liggen bij de werknemers. Dat zijn er in grote lijnen drie:

  1. Beleggingsrendement
  2. Rekenrente op de pensioendatum
  3. Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder

Risico 1: beleggen

Het beleggingsrisico valt redelijk te managen. Daar hebben de aanbieders de zogenaamde lifecycles voor ontwikkeld. Hiermee wordt afhankelijk van leeftijd een gecalculeerd risico genomen en het risico verminderd naarmate de pensioenleeftijd in beeld komt. Ongeveer 95% van de deelnemers belegt in de standaard lifecycle van de aanbieder.

Risico 2: rekenrente

De rekenrente op de pensioendatum is een lastiger probleem.  Als de rente laag is en laag blijft, heeft de werknemer waarvan het pensioen tot uitkering komt een probleem.

Risico 3: ouder worden

Volgens de deskundigen worden we steeds ouder. Van alle meisjes die nu geboren worden wordt de helft ouder dan 100 jaar. Dat betekent nogal wat voor de pensioenen. Met dezelfde pot moeten verzekeraars naar verwachting langer uitkeren. Dat betekent uiteraard een lagere uitkering.  Ook dit is een groot en niet te beïnvloeden risico voor de hoogte van de pensioenen.

Beschikbare premie biedt ook kansen

Waar risico’s zijn, ontstaan ook kansen. Het rendement kan hoger worden dan verwacht door goede beleggingsresultaten. Ook kan, de rekenrente weer (fors) stijgen waardoor een hogere uitkering volgt.

Verwachtingen managen

Het heeft allemaal te maken met het goed managen van de verwachtingen van de werknemer. Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen om na te denken over een stelsel waarbij de werknemers een reëel beeld krijgen van hun oudedagsvoorziening.