Life-cycle beleggen

Life-cycle beleggen

Bij life-cycle beleggen neemt het risico van beleggen door de (gewezen) deelnemer af naarmate de pensioendatum nadert. Het is dus leeftijdsafhankelijk beleggen. Dit gebeurt door een wijzigende verhouding tussen aandelen en obligaties.

Life-cycle beleggen bij een beschikbare premieregeling

Bij beschikbare premieregelingen wordt de betaalde premie vaak belegd door de pensioenuitvoerder. Het beleggingsrisico ligt bij de deelnemer, de werknemer. Vaak zijn er verschillende life-cycles waar de deelnemers uit kunnen kiezen, het verschil zit in hoeveel risico er wordt genomen. Meestal is de default (de life-cycle die wordt geselecteerd als de deelnemer geen actieve keuze maakt) de optie met de minste beleggingsrisico's.

Pensioenadvies voor werkgevers