Trackrecords pensioen life cycle beleggingen moeilijk vergelijkbaar

Trackrecords pensioen life cycle beleggingen moeilijk vergelijkbaar

Vrijdag 13 januari 2017

Trackrecords pensioen life cycle beleggingen moeilijk vergelijkbaar

Hoe kiest u als werkgever voor een uitvoerder voor de beschikbare premie pensioenregeling? Steeds vaker is bepalend bij welke uitvoerder de beleggingen “het best” zijn. Op voorhand kunnen we daar natuurlijk geen garantie op geven. Dus moet op basis van de beleggingsstrategie en inrichting van de life cycle een oordeel geveld worden. Daarbij zou het heel fijn zijn als je een trackrecord van deze life cycle fondsen kan vergelijken.

Wijzigen beleggingsbeleid: trackrecord om zeep

Echter de meeste van de huidige aanbieders (PPI’s en verzekeraars) werken met allerlei nieuwe fondsen die (zeer) kort bestaan. Meer dan 50% van de aanbieders heeft de afgelopen twee jaar wijzigingen doorgevoerd in de beleggingen en daarmee de oude trackrecord om zeep geholpen.

Vergelijken trackrecord bijna onmogelijk

Als werkgever die een beschikbare premieregeling aanbiedt, vraagt u aan uw adviseur terecht om een trackrecord van de life cycle beleggingen. Helaas kunnen wij als adviseur bij veel aanbieders niet anders dan dit in algemene zin met u bespreken. Wij kunnen de performance van een uitvoerder in het verleden toelichten, maar dat zegt niets over de toekomstige prestatie van de life cycle belegging. Bij aanbieders met wel een lange trackrecord is dit natuurlijk anders. Ook daarbij bestaat geen garantie dat deze life cycle over een of twee jaar nog steeds hetzelfde is.

Hoe kunnen we de uitvoerders toch vergelijken?

De keuze moet nu dus vaak gemaakt worden op zachte kenmerken. Een paar voorbeelden:

 • Gekozen strategie en helderheid daarvan
 • Spreiding
 • Mate van afbouw van de risico’s naarmate de pensioendatum nadert (heel geleidelijk of meer trapsgewijs)
 • Index en/of actief beleggen
 • Inrichting van de life cycle (hoe risicovol is de ‘default’?)
 • Aantal life cycles
 • Prestatie van andere fondsen van de fondsbeheerder

Ook de life cycle vergelijkingsrapporten van diverse partijen maken de keuze niet makkelijker. Dat komt omdat een ieder op een bepaalde manier rekent en rapporteert. Dus zelf blijven nadenken en analyseren als adviseur is cruciaal.

Tijd voor lange tijd constant presteren

Het wordt tijd dat de aanbieders niet alleen maar vertellen hoe goed ze zijn, maar het over een langere tijd constant laten zien. Dit is belangrijk voor het pensioenresultaat van de deelnemer en herstel van het vertrouwen in de (pensioen)branche. Gelukkig zien we de laatste tijd dat de aanbieders steeds meer aandacht besteden aan:

 • Beleggingsvisie
 • Periodieke beoordeling en bijstelling van de beleggingsstrategie
 • Toegankelijk maken van verdiepingsinformatie op het gebied van beleggen voor de deelnemer via de portal
 • Gebruik van externe fondsen