Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is de uitkering die iemand vanaf de pensioendatum ontvangt, zolang hij leeft, via de pensioenregelingen waaraan hij heeft deelgenomen. Andere vormen van pensioen zijn het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen.

Ouderdomdspensioen opbouwen via de werkgever

Deelnemers aan de pensioenregeling bouwen jaarlijks een percentage van het brutoloon op als pensioen. Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Het ouderdomspensioen valt onder de tweede pensioenpijler. Dit pensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering die iedere gepensioneerde ontvangt. 

Contactformulier voor pensioenadvies