Opbouwpercentage

Opbouwpercentage

Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag waarmee per deelnemings-/of dienstjaar de op te bouwen pensioenaanspraak wordt vastgesteld.

Wat is het maximale opbouwpercentage?

Het maximaal toegestane percentage wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van de pensioenrichtleeftijd in een pensioenregeling en het soort regeling (middelloon, eindloon of beschikbare premie).

Offerte collectief pensioenadvies