Drempelperiode

Drempelperiode

De drempelperiode wordt ook wel de wachttijd genoemd. Het is de periode waarin een werknemer moet wachten om te kunnen deelnemen aan een pensioenregeling.

Hoe lang mag de drempelperiode duren?

De drempelperiode mag maximaal twee maanden bedragen voor het ouderdomspensioen. Voor het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen mag geen wachttijd gehanteerd worden.

Contactformulier voor pensioenadvies